ทั้งรู้ก้อรัก : ดึกดำบรรพ์ boy [email protected] model